Mis on piiriuuringud?

Akadeemias on piiriuuringud interdistsiplinaarne valdkond, kus uuritakse piiritlemist kui üha keerukamat ja nüansirohkemat protsessi paljude oluliste maailma arengute ja sündmuste keskmes. Piirid on aktuaalseks teemaks riikidevahelise rände, globaalsete pandeemiate, suveräänsuse ja agressiooni, järelevalve ja jälgimise kontekstides, samuti riikide jagamisel väiksemateks üksusteks. Piiritlemine toimub aga märkamatult ka läbi keele-, haridus- või identiteedipoliitikate ja vertikaalselt erinevate ühiskonnagruppide vahel. Piirid jaotavad nii õhuruumi kui merd. Paljude tegevuste ülekandumine digitaalsesse ruumi nõuab, et mõtestaksime ümber nii klassikalised riikide funktsioonid kui ka piirid—virtuaalne ruum pakub võimalusi nii piiride vältimiseks kui ka uute joonte tõmbamiseks. 

Millega Eur-Asian Border Lab tegeleb?

Meie missioon on tuua kokku piiritlemise protsesse uurivad teadlased erinevatest maailma regioonidest. Soovime testida teoreetilisi mõtteid erinäolistes kontekstides ning tuua akadeemilistele ääremaadele jäänud paikade vaatenurgad peavoolu teooriatesse. Edendame mitmekihilist lähenemist piiride ja piiritlemise mõistmisele. Soovime õppida ka sellest, kuidas mõistavad piiritlemist sellega igapäevaselt kokku puutuvad erinevate erialade esindajad ja otsustajad poliitilisel tasandil. Oleme alati avatud kohtuma ja arutama piiride ja piiritlemise teemadel nii ametnike, ettevõtjate kui kõigi teiste inimestega, kes nende teemadega kokku puutuvad! 

Meie koduleht loodab ühendada teadlasi ja teisi huvilisi erinevates maailma piirkondades, aga ka Eesti siseselt, pakkudes ideid, ressursse, infot meie tegevuste aga ka piiridega seotud sündmuste kohta.   

Platvormi juhib Tallinna Ülikool, partneriteks on Ida-Soome Ülikool ja Amsterdami Ülikool, toetajaks Euroopa Komisjon.  

Tallinna Ülikooli meeskond uurib piire ja piiritlemist, kasutades meetodeid ja teooriaid mitmetest erinevatest teadusharudest nagu geograafia, antropoloogia, politoloogia, ajalugu, semiootika, filosoofia ja sotsioloogia, tehes seda erinevates piirkondades Aasias ja Euroopas (sh Eestis). Euroopa ja Aasia piiriuuringute uurimiskeskus integreerib ka hiljuti Humanitaarteaduste instituudis asutatud Piiriuuringute klastri CLUster on Bordering (CLUB), mis koondab teadlasi ning kasvavat arvu Aasia piirialadel töötavaid magistrante ja doktorante, kes on ülikooli erinevate stipendiumitega külastanud.